Etkinlikler

  • 24 Aralık Sal
    Dernek Merkezi
    İmar kanunu kapsamında arası ve arsa düzenlemelerinin uygulamada nasıl şekillendiği İmar planlarının parselasyon yapım sürecinde zemine nasıl uygulandığı üzerinde durulacaktır.
    Paylaş